.NET Global text translation tool

V posledných rokoch sa pre mňa konzola (Windows terminal) stala nástrojom číslo jedna. Siaham po nej vždy keď je to možné. A tak som ju chcel používať aj na preklad textu z cudzieho jazyka. Občas keď nerozumiem nejakému slovíčku, fráze tak by som rád použil konzolu, ktorú mám vždy otvorenú. Chvíľu som hľadal nejaký tool / powershell module / ... čo by mi to uľahčil, keďže som nič také nenašiel tak som si spravil vlastný .NET Global tool. Možno pomôže aj vám 😉

Inštalácia je jednoduchá.

dotnet tool install -g MMlib.Tools.Translator

A použitie ešte jednoduchšie.

tr "Hello this is .NET Global text translation tool" -s en -t sk

--source-language (-s) a --target-language (-t) sú nepovinné. Východzia hodnota sa preberá z premenných prostredia MMLIB_TRANSLATOR_SOURCE_LNG a MMLIB_TRANSLATOR_TARGET_LNG.

Východzie parametre nastavíte príkazom set-defaults.

tr set-defaults -s "en" -t "sk"

V prípade, že máte nastavené východzie hodnoty pre zdrojový a cieľový jazyk a vy chcete vykonať preklad práve opačne, môžete použiť parameter --reverse (-re).

tr "Ahoj svet" -re

Preložený text je možné nechať skopírovať do schránky pomocou prepínača --copy-to-clipboard (-co).

tr "Hello this is .NET Global text translation tool" --copy-to-clipboard