Milan Martiniak

Milan Martiniak

architecture

Testujte vašu architektúru pomocou NetArchTest

Máte definovaný na projekte typ architektúry? Onion / Clean / Vertical Slice / ... architektúru? Prípadne máte vlastné architektonické pravidlá? Ako si overujete že sú dodržiavané? Máme .editorconfig, Roslynator, SonarCloud, ... Ale na architektúru toto nestačí. Riešením môže byť použitie knižnice NetArchTest. Táto knižnica umožňuje definovať rôzne pravidlá pre architektúru a následne ich priebežne overovať
1 min read
DevOps

Azure Multi-Stage Pipelines (časť 3. - Asynchrónne nasadenie viacerých služieb)

Pri väčšom projekte s veľkou pravdepodobnosťou nasadzujete viaceré služby. (hlavne pokiaľ vyvíjate mikroslužby) V tomto článku si ukážeme, ako môžme výrazne skrátiť čas nasadzovania celého riešenia do AZURE Web Apps. V predchádzajúcom článku Azure Multi-Stage Pipelines (časť 1. a 2. - Build a Nasadenie) [https://blog.vyvojari.dev/azure-multi-stage-pipelines-cast-1-a-2-build-a-nasadenie/] som
3 min read