DevOps

Azure Multi-Stage Pipelines (časť 3. - Asynchrónne nasadenie viacerých služieb)

Pri väčšom projekte s veľkou pravdepodobnosťou nasadzujete viaceré služby. (hlavne pokiaľ vyvíjate mikroslužby) V tomto článku si ukážeme, ako môžme výrazne skrátiť čas nasadzovania celého riešenia do AZURE Web Apps. V predchádzajúcom článku Azure Multi-Stage Pipelines (časť 1. a 2. - Build a Nasadenie) som ukázal, ako môžme nasadiť ASP.