Vyvojari blog

Novinky, návody a kódy.

architecture

Testujte vašu architektúru pomocou NetArchTest

Máte definovaný na projekte typ architektúry? Onion / Clean / Vertical Slice / ... architektúru? Prípadne máte vlastné architektonické pravidlá? Ako si overujete že sú dodržiavané? Máme .editorconfig, Roslynator, SonarCloud, ... Ale na architektúru toto nestačí. Riešením môže byť použitie knižnice NetArchTest. Táto knižnica umožňuje definovať rôzne pravidlá pre architektúru a následne ich priebežne overovať
1 min read