Swagger for Ocelot API Gateway

Ak vyvíjate mikroslužby, tak určite používate nejakú formu API Gateway. A ak vyvíjate v prostredí .NET Core, tak to bude s veľkou pravdepodobnosťou Ocelot.

Ak vyvíjate mikroslužby, tak určite používate nejakú formu API Gateway. A ak vyvíjate v prostredí .NET Core, tak to bude s veľkou pravdepodobnosťou Ocelot.

Ocelot je skvelý projekt na vytvorenie vlastnej API Gateway. Bohužiaľ, ale neumožňuje jednu podľa mňa dôležitú vec a to integráciu swagger domentácií vaších mikroslužieb (viď dokumentácia).

MMLib.SwaggerForOcelot

Projekt MMLib.SwaggerForOcelot prináša možnosť, ako toto dosiahnuť. Umožňuje vám prezerať dokumentáciu mikroslužieb priamo cez Ocelot API Gateway. Na jednom mieste máte k dispozícií dokumentáciu celého vášho systému. MMLib.SwaggerForOcelot transformuje dokumentáciu mikroslužieb tak, aby bola správna z pohľadu API Gateway-a. Takže upraví adresy a odstráni endpointy, ktoré nie sú cez API Gateway routované von.

Ako na to?

 1. Nakonfiguruj SwaggerGen vo vaších mikroslužbách.

Podľa SwashbuckleAspNetCore dokumentácie.

 1. Nainštaluj MMLib.SwaggerForOcelot do vášho Ocelot projektu

dotnet add package MMLib.SwaggerForOcelot

 1. Nakonfiguruj MMLib.SwaggerForOcelot v ocelot.json
 {
 "ReRoutes": [
  {
   "DownstreamPathTemplate": "/api/{everything}",
   "UpstreamPathTemplate": "/api/contacts/{everything}",
   "ServiceName": "contacts",
   "SwaggerKey": "contacts"
  },
  {
   "DownstreamPathTemplate": "/api/{everything}",
   "UpstreamPathTemplate": "/api/orders/{everything}",
   "ServiceName": "orders",
   "SwaggerKey": "orders"
  }
 ],
 "SwaggerEndPoints": [
  {
   "Key": "contacts",
   "Config": [
    {
     "Name": "Contacts API",
     "Version": "v1",
     "Url": "http://localhost:5100/swagger/v1/swagger.json"
    }
   ]
  },
  {
   "Key": "orders",
   "Config": [
    {
     "Name": "Orders API",
     "Version": "v1",
     "Url": "http://localhost:5200/swagger/v1/swagger.json"
    }
   ]
  }
 ],
 "GlobalConfiguration": {
  "BaseUrl": "http://localhost"
 }
}
 1. V metóde ConfigureServices triedy Startup.cs, registrujte MMLib.SwaggerForOcelot generátor.
services.AddSwaggerForOcelot(Configuration);

Sekcia SwaggerEndPoints obsahuje konfigurácie potrebné na získanie dokomentácií jednotlivých mikroslužieb. Property Key sa používa na párovanie s ReRoute konfiguráciou. Name sa zobrazuje v combobox-e. Url je adresa k dokumentácií danej mikroslužby. Pokiaľ máte viac verzií vášho api, tak v sekcii Config to môžete zohľadniť. Napríklad:

"Key": "orders",
"Config": [
 {
  "Name": "Orders API",
  "Version": "v1",
  "Url": "http://localhost:5200/swagger/v1/swagger.json"
 },
 {
  "Name": "Orders API",
  "Version": "v2",
  "Url": "http://localhost:5200/swagger/v2/swagger.json"
 }
]

Následne máte swagger dokumentáciu pre váš systém dostupnú na adrese http://ocelotserviceurl/swagger.

swagger

Viac info priamo v repe MMLib.SwaggerForOcelot.