Milan Martiniak

Milan Martiniak

DevOps

Azure Multi-Stage Pipelines (časť 3. - Asynchrónne nasadenie viacerých služieb)

Pri väčšom projekte s veľkou pravdepodobnosťou nasadzujete viaceré služby. (hlavne pokiaľ vyvíjate mikroslužby) V tomto článku si ukážeme, ako môžme výrazne skrátiť čas nasadzovania celého riešenia do AZURE Web Apps. V predchádzajúcom článku Azure Multi-Stage Pipelines (časť 1. a 2. - Build a Nasadenie) [https://blog.vyvojari.dev/azure-multi-stage-pipelines-cast-1-a-2-build-a-nasadenie/] som
3 min read